CNC operater:

Zahtevi poslodavca:

 • Izrada komada na osnovu programa
 • Određivanje nulte tačke
 • Kalibrisanje alata
 • Merenje i kontrola kvaliteta gotovog proizvoda
 • I nivo održavanja mašine i alata

 

Potrebne kvalifikacije:

 • IV/VI stepen stručne spreme iz oblasti mašinstva.
 • radno iskustvo na CNC mašinana minimum 2 godine
 • poznavanje CAM i CAD softvera – prednost
 • precizan
 • motivisan
 • fleksibilan

Zahtevi poslodavca:

 • Izrada programa za CNC mašinu na osnovu modela
 • korišćenje alata iz postojeće biblioteke alata
 • unaprećenje ciklusa i poboljšanje kvaliteta rada
 • kontrola rada operatera i saradnja – Timski rad
 • kontrola i praćenje zalihe alata u magacinu alata

 

Potrebne kvalifikacije:

 • IV/VI stepen stručne spreme (smer mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje /mašinski inženjer proizvodnog mašinstva)
 • poznavanje CAM i CAD softvera – napredni nivo
 • poznavanje Engleskog jezika – napredni nivo (čitanje, pisanje, konverzacija)
 • precizan
 • istrajan
 • fleksibilan

Zahtevi poslodavca:

 • čišćenje komada pneumatskim bijaksom
 • sortiranje proizvoda po projektima
 • sklapanje mašinskih obrađenih delova u sklopove
 • postavljanje pneumatskih cilindara, pneumatskih konektora, senzora,….
 • testiranje sklopa
 • upravljanje magacinom šrafovske robe i kontrola zaliha

 

Potrebne kvalifikacije:

 • III/IV/VI stepen stručne spreme iz oblaszi mašinstva
 • minimum 3 godina radnog iskustva iz oblasti mašinstva
 • čitanje crteža za sklapanje i montažu
 • precizan
 • motivisan
 • fleksibilan

Zahtevi poslodavca:

 • sečenje i priprema materijala za proizvodnju na osnovu radnog naloga
 • priprema radnog prostora i fiksiranje pozicija – priprema za zavarivanje
 • Fiksiranje i sklapanje proizvoda na osnovu crteža
 • Zavarivanje na osnovu dobijenih instrukcija od strane kupca
 • čišćenje gotovog proizvoda, bruženje varova, …

 

Potrebne kvalifikacije:

 • III/IV stepen stručne spreme, smer mašin bravar – zavarivač
 • dobro poznavanje posla iz oblasti bravarije i zavarivanja
 • precizan
 • tačan
 • fleksibilan

Zahtevi poslodavca:

 • izrada naloga za proizvodnju i postavljanje projekata
 • kontrola gotovih proizvoda i kontrola kvaliteta mašinske obrade
 • poručivanje sirovine i ostalog materijala potrebnog za proizvodnju
 • kontakt za dobaljačima i saradnja sa ostalim firmama za Eksterne usluge
 • slanje upita za ponude i konstantno pronalaženje novih saradnika
 • Izrada normativa

 

Potrebne kvalifikacije:

 • IV/VI stepen stručne spreme iz oblasti proizvodnog mašinstva
 • poznavanje CAD i CAM softvera – srednji nivo
 • poznavanje Engleskog jezika – napredni nivo (čitanje, pisanje, konverzacija)
 • posedovanje pregovaračkih osobina
 • ljubazan
 • precizan
 • istrajan
 • fleksibilan

Zahtevi poslodavca:

 • redovno i ažurno vođenje magacina sirovine
 • sečenje materijala na poluautomatskoj mašini za sečenje na osnovu radnog naloga
 • obeležavanje pripremka gotovog proizvoda
 • sortiranje materijala
 • I nivo održavanja mašine za sečenje materijala
 • kontrola i stanje zaliha otpada nastalog u procesu proizvodnje
 • ostala zaduženja po nalogu poslodavca

 

Potrebne kvalifikacije:

 • III/IV stepen stručne spreme iz oblasti mašinstva
 • poznavanje rada na računaru – MS Office (Word, Excell, …)
 • precizan
 • pedantan
 • fleksibilan