Kompanija ODS Technology d.o.o. nastala je decembra 2014. godine u Šapcu. Osnovna delatnost kompanije od samog početka je mašinska obrada delova od aluminijuma, čelika, bronze i plastike.

Danas, posle nekoliko godina uspešnog poslovanja, firma broji 13 stalno zaposlenih radnika.

Pod svakodnevnim aktivnostima podrazumevaju se: projektovanje proizvoda i CNC programiranje, mašinska obrada na CNC obradnim centrima, stroga kontrola kvaliteta, montaža sklopova, pakovanje i izrada tehničke dokumentacije.

Proizvodi koje kompanija trenutno proizvodi su zapravo osnovne komponenete mašina koje se koriste za dobijanje finalnog proizvoda od duvane plastike za prehrambenu industriju, farmaceutsku proizvodnju i automatizaciju njihovog pogona a takođe i automatizacija u pogonima auto industrije.

Zaposleni u ODS Technology –u poseduju visokostručna znanja i iskustva. Konstantnim treninzima i stručnim edukacijama ta znanja se unapređuju i nadograđuju sa ciljem što efikasnijeg poslovanja kompanije i zadovoljstva njenih zaposlenih.

Kompletno poslovanje kompanije se odvija u skladu sa propisima i regulativama iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite na radu.