Proizvodi koje trenutno proizvodimo su zapravo osnovne komponenete mašina koje se koriste za dobijanje finalnog proizvoda od duvane plastike za prehrambenu industriju, farmaceutsku proizvodnju i automatizaciju njihovog pogona a takođe i automatizacija u pogonima auto industrije.